കുരിശും ഓർമകളും

0
434

രണ്ടു മരക്കഷണങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ചു ഒരുമിപ്പിച്ച കുരിശ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയല്ല, എന്നിട്ടും ഇന്ന് ക്രൂശിനെ ലോകം അറിയുന്നു, ഓർക്കുന്നു, പാടുന്നു. കുരിശ് ലോകപ്രശസ്തമായത് അതിൽ മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ തൂങ്ങപ്പെട്ടതോടെയാണ്. ആ ദാരുണമായ മരണത്തിനു പിന്നിൽ മനുഷ്യന്റെ അതിഭയങ്കരമായ പാപവും ദൈവത്തിന്റെ അതിരില്ലാത്ത സ്നേഹവും ഉണ്ട്. ദൈവസ്നേഹം എന്ന അവികലഭാവം തികവോടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച വേദിയായിരുന്നു ലോകരക്ഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കാൽവരി മല. കുരിശും കാൽവറിയും അങ്ങനെ പാട്ടുകളിൽ പ്രമേയമായി.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ത്യാഗമരണവും അടക്കവും ഉയിർപ്പിച്ചു ആഗോളമായി ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വേളയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിറയ്ക്കുന്ന കാൽവറി മലയും ദൈവപുത്രൻ ക്രൂശിതനായ മരക്കുരിശും ചിന്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ.. ജോയ് ജോൺ ബാംഗ്ലൂർ നൽകുന്ന സന്ദേശം. ഏറെ പ്രശസ്തമായ “ഓ, കാൽവറീ” എന്ന ഗാനവും അദ്ദേഹം ആലപിക്കുന്നു.

ജോയ് ജോയ് രചിച്ച “ഓ കാൽവറീ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വിവിധ ട്യൂണുകളിലും ഭാഷകളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കാം, ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Oh Kalvari – Malayalam 1

 


Oh Kalvari – Malayalam 2

 


Oh Kalvari – Malayalam 3

 


Oh Kalvari – Malayalam 4

 


Oh Kalvari – Hindi 1

 


Oh Kalvari – Hindi 2

 


ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പ്ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡൌൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here