പ്രത്യാശയുടെ പുനരുത്ഥാനം

0
466

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും വെറും സങ്കല്പമല്ല, ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. “ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ” (കൊരിന്ത്യർ 15:17) എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കർത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പിന്റെ നിരവധി തെളിവുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷൻ ആയിരുന്നതുപോലെ തന്നെ അനിഷേധ്യമായ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇവ. ചരിത്രകാരന്മാരുടെ സാക്ഷ്യവും ഇതിനു പിൻബലമായിട്ടുണ്ട്.

ആൽഫാ ടി. വിയുടെ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ സന്ദേശം നൽകുന്നത്: പ്രമോദ് തോമസ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here