തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഏത്? തിരുത്തിയതാര്?

0
161

“ബൈബിള്‍ തിരുത്തപ്പെട്ടു…. അതില്‍ മാനുഷിക കൈകടത്തലുകള്‍ നടന്നിരിക്കുന്നു…. അത് വിശ്വസനീയമല്ല.. അത് തള്ളപ്പെട്ടു..” ദൈവവചനമായ ബൈബിളിനെതിരെ തെളിയിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ ഇന്നും ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ട്. പൂര്‍ണമായ മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് മറ്റൊരു പ്രവാചകനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ: ജെറി തോമസ്‌.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here