Recent Posts

ക്രിസ്മസ് – ധാരണകളും തറ്റിധാരണകളും

ക്രിസ്തുമസ് എന്ന പേരിൽ നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും തന്നെ സത്യമോ? അതോ തെറ്റായ ധാരണകളോ? ക്രിസ്മസ് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ലളിതമായി.. ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര നൽകുന്ന സന്ദേശം.

അന്ത്യ ന്യായവിധി

സ്നേഹവാനായ ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയും ന്യായവിധിയും നരകവും ഒക്കെ ഒരു സത്യമാണോ? എങ്കിൽ എന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം?   https://www.youtube.com/watch?v=fdQc-Frx4-s ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നും ബ്രദർ...

സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനിയും നേടണമോ?

ഇന്ന് നാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി നാം സ്വാതന്ത്രരായതിന്റെ ഓർമ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖകളിലും നാം സ്വതന്ത്രരാണോ?

ഉപേക്ഷിക്കരുതേ മാതാപിതാക്കളെ

പെൻസിൽ ഒരിക്കൽ റബ്ബറിനോട് ചോദിച്ചു: "നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു ഷെയ്പ്പുമില്ല, ആകെ കറുത്തിരുണ്ട് ഇരിക്കുന്നു, നീയെന്താ സുഹൃത്തേ ഇങ്ങനെ?" റബ്ബറിന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി, ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: "സ്നേഹിതാ, ഞാൻ...

സ്തുതിച്ചു പാടീടാം

സ്തുതിച്ചു പാടീടാം നമിച്ചു വാഴ്ത്തീടാം പ്രപഞ്ച നാഥൻ തൻ നന്മ എന്നുമെന്നുമേ എത്ര പാടിയാലും എത്ര ചൊല്ലിയാലും തീരില്ല തൻ നന്മകൾ ഓ ലാലാലാലാ (3) എൻ ദൈവമത്യുന്നതൻ വലത്തു കൈ നീട്ടി ഇടത്ത് കൈ നീട്ടി അവന്റെ സ്നേഹം എന്നെന്നുമോർത്ത് പാടിടാം തലയിതാട്ടിയാട്ടി...

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നയമാൻ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നു നാല് അഞ്ചല്ല ആറു വട്ടം കുഷ്ഠമൊട്ടും മാറീല്ലാ രോഗമൊന്നും മാറീല്ലാ പാവം നയമാൻ പാവം നയമാൻ പാവത്തിൻ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തിരികെ പോകാം തിരികെ പോകാം എന്നുരച്ചു നയമാൻ അരുത് ഗുരോ അരുത് ഗുരോ കാലു...

ന്യായാധിപതിയായ ദൈവം

ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു. ദൈവം തന്റെ നീതിയിൽ ഔന്നത്യം ഉള്ളവൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ വിധികളിലും നിസ്ത്യുല്യത പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പാപങ്ങളെ അവിടുന്ന് ലഘുവായി കാണുന്നില്ല. സകല മനുഷ്യരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഒരു സമയം...

ലോകം കോവിഡിന് ശേഷം

കോവിഡ് 19 ദുരന്തം വിതച്ചപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ചയായത് ലോകത്തിന്റെ മാറുന്ന മുഖമായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തെ കോവിഡിന് മുൻപ് എന്നും ശേഷം എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോക ക്രമം മാറും എന്ന്...

ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കാം

കൈ കഴുകിയും സാമൂഹികമായ അകലം പാലിച്ചും പരമാവധി സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് നാം എല്ലാവരും. മരണകാരണമാകാവുന്ന വൈറസിനെ തടയേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനു അനിവാര്യമാണ്. രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കാവുന്ന ചങ്ങലകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹികമായും വളരെയേറെ...

മരണം വന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ

മരണം കരുണയില്ലാതെ താണ്ഡവം നടത്തുന്ന സമയം. പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണനകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സകലരെയും മരണഭീതി ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദുരിതത്തിന് എന്നാണൊരറുതി? എന്താണൊരു പോംവഴി? മരണം വന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ പോകാൻ തയാറായിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്...

കുരിശും ഓർമകളും

രണ്ടു മരക്കഷണങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ചു ഒരുമിപ്പിച്ച കുരിശ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയല്ല, എന്നിട്ടും ഇന്ന് ക്രൂശിനെ ലോകം അറിയുന്നു, ഓർക്കുന്നു, പാടുന്നു. കുരിശ് ലോകപ്രശസ്തമായത് അതിൽ മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ തൂങ്ങപ്പെട്ടതോടെയാണ്. ആ ദാരുണമായ...

പ്രത്യാശയുടെ പുനരുത്ഥാനം

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും വെറും സങ്കല്പമല്ല, ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. "ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ" (കൊരിന്ത്യർ 15:17) എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കർത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പിന്റെ നിരവധി തെളിവുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തു...
video

ക്രിസ്മസ് – ധാരണകളും തറ്റിധാരണകളും

ക്രിസ്തുമസ് എന്ന പേരിൽ നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും...
video

അന്ത്യ ന്യായവിധി

സ്നേഹവാനായ ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാപത്തിനുള്ള...
video

സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനിയും നേടണമോ?

ഇന്ന് നാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി നാം സ്വാതന്ത്രരായതിന്റെ ഓർമ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖകളിലും നാം സ്വതന്ത്രരാണോ?
video

ഉപേക്ഷിക്കരുതേ മാതാപിതാക്കളെ

പെൻസിൽ ഒരിക്കൽ റബ്ബറിനോട് ചോദിച്ചു: "നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ലല്ലോ,...
video

സ്തുതിച്ചു പാടീടാം

സ്തുതിച്ചു പാടീടാം നമിച്ചു വാഴ്ത്തീടാം പ്രപഞ്ച നാഥൻ തൻ നന്മ എന്നുമെന്നുമേ എത്ര പാടിയാലും...
video

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി

മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നയമാൻ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നു നാല് അഞ്ചല്ല ആറു വട്ടം കുഷ്ഠമൊട്ടും...

Subscribe to our newsletter

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Featured Posts